Unknown Armies

 

oficiální stránky světa

 

Někde tam venku je svět, skrytý před zraky každodennosti obyčejných lidí. Zatímco lidé studují, pracují, baví se, zoufají si, jen málokdo tuší, že vše, co v našem světě má moc, má i moc magickou - peníze, drogy, média, alkohol, technika... Ti, kteří o ní "vědí" a umí ji využít, mohou přetvářet svět ke svému obrazu, vnutit univerzu svou představu o tom, jak by mělo fungovat. Nebo se mohou naladit na kolektivní nevědomí a stylizovat se do vyhovujících archetypů. Moc je na dosah, stačí ji uchopit. A nést následky, které s ní přicházejí.

Takový je svět RPG Unknown Armies. Svět takový, jak jej známe, s přídechem moderní mystiky. Magie funguje několikerým způsobem.

Nejprve je třeba zmínit tradiční druhy magie - nalezneme zde jak rituály, tak artefakty. Zapomeňme však na běžné pohádkové či historické postupy a předměty. Je pravděpodobnější, že se setkáme s vraždícím bagrem s vlastní vůlí než s Arabeliným kouzelným prstenem. Nejdůležitější roli hrají v prostředí Unknown Armies symboly, městské mýty, konspirační teorie a trendy nové doby. Fanoušci New Age by však neměli jásat předčasně - jen zlomek moderních pověr a učení skutečně funguje, pečlivě schovaný v balastu výmyslů.

Hra má navíc své vlastní dva druhy magie.
Za prvé magii školenou, jejíž vyznavači se nazývají adepti. Ti vnucují světu svou představu o tom, jak funguje. Čerpají sílu z věcí, které mají v našem světě moc. Adepti získávají magické náboje, které pak mohou použít k rozličným nadpřirozeným trikům, jež spadají do domény té které školy. Každá škola je postavena na základním paradoxu, z něhož plyne i tabu, které adept nebude chtít nikdy porušit. Například adepti, kteří získávají svou moc z peněz, tzv. plutomanti, se nabíjí hromaděním peněz. Pomocí magie pak například dokáží zjistit, co by někoho přimělo provést nějaký úkon. Nebo vás mohou špehovat pomocí bankovky, kterou podepíší a která vám během několika dní doputuje do peněženky (ano, guvernéři národních bank mají podstatnou výhodu). Paradoxem plutomantské školy ovšem je, že od svých adeptů vyžaduje odříkání. Přestože jsou plutomanti bohatí, své jmění neutrácejí a pouze jej hromadí. Z toho plyne i jejich tabu - nesmí utrácet najednou větší částky. Plutomanti se neprohání ulicemi v nablýskaných sportovních autech, nenosí obleky od Gucciho. Do práce jezdí hromadnou dopravou a vystačí si s ošuntělým tvídovým sakem.

Druhým způsobem, jak provozovat magii, je naopak souznění se světem takovým, jaký je, nebo přesněji řečeno naplňování představ lidstva o tom, jaký svět je. Ostatně, šest miliard lidí se přece nemůže mýlit, že? A jejich společné představy pulzují magickou mocí, která ovlivňuje univerzum. Lidé, kteří následují cestu připodobňování se těmto vžitým představám, se nazývají avataři. Projevy avatarské magie jsou mnohdy subtilnější než magie adeptské, avšak v konečném efektu dokáže silný avatar i mocnější kousky. Každý z nás si zajisté dokáže představit,
jaké atributy by měla mít správná Matka. Nebo Král. Nebo dokonce Demagog. Archetypů jsou stovky a stovky. Čím blíže se avataři dostanou k určitému archetypu, tím více souvisejících schopností se jim dostane. Žena velmi blízko archetypu Matky například nezemře, dokud brání své děti, ať se děje cokoliv. Přesvědčovací schopnosti avatara Demagoga jsou, nepřekvapivě, velice silné, přestože se může jednat o čirý nesmysl.

Kromě pestrého a lehce uchopitelného prostředí hra taktéž nabízí užitečné systémové nástroje pro duševní vývoj postavy. Pomocí tzv. "stress checks" se postava stále víc odtrhuje od běžné reality a postupem času se ocitá na kraji propasti šílenství či sociopatie. Co ostatně lze čekat od někoho, pro něhož je násilí denním chlebem nebo dokáže bez potíží kompletně změnit svou fyzickou podobu? Fyzická střetnutí a pravidla pro boj jsou taktéž po psychologické stránce podána nesmírně realisticky. Každý jeden člověk je lidskou bytostí a usmrtit jej nese nejen vnější, ale i vnitřní následky pro pachatele.

Ve sbírce Hry s příběhem: Zločin a trest zastupuje svět Unknown Armies povídka Vrah panenek. Ve sborníku Hry s příběhem: Ocel a krev to je příběh s názvem Cínový vojáček, jehož děj se odehrává v Latinské Americe. Starý hodinář se dostane do konfliktu s vysoce postaveným členem drogového gangu, když odmítne lukrativní zakázku, která se příčí hodinářovým zásadám. Peněžní hodnota lidské morálky je ovšem pro každého jiná a lidská paměť je velmi zrádná.

Svět Unknown Armies je autorským dílem Grega Stolzeho a Johna Scotta Tynese a byl použit s jejich svolením.