Immortal Fighters

 

portál Immortal Fighters

 

Kde ostatní jej klopí k zemi

hrdě pozvedni svůj zrak,

staň se někým v cizím světě,

hrdinou, či naopak."

 

Immortal Fighters je československý internetový portál věnovaný Dračímu doupěti. Umožňuje zakusit tuto hru v online podobě, která klade důraz především na role-playing, tedy na plné vžití se do role své postavy. To je zde umožněno provést opravdu důkladně, neboť skrze psanou formu hry lze vyjadřovat i nejrůznější skryté pocity, vnitřní monology a dávné vzpomínky. Hraje se podle pravidel Dračího doupěte verze 1.6 s úpravami pro hru online a s prostorem pro fantazii hráčů i vypravěčů - těch, kteří utváří příběh.

Oproti jiným herním světům není v Immortal Fighters pevně dané prostředí. Kontinent Gerdar, na němž by se měla všechna dobrodružství odehrávat, totiž není nijak výrazně specifikován, a tak mohou vypravěči své příběhy zasadit takřka do jakéhokoliv prostředí v rámci pravidel Dračího doupěte.

Všechna dobrodružství však přeci jen něco spojuje - kromě vztahů mezi postavami jsou to instituce cechů. Cechy jsou organizace sdružující postavy s podobným zaměřením nebo názorem na svět, v jejichž rámci se mohou věnovat odpočinkovějším činnostem, než je hon za poklady, a také se poznat se všemi ostatními členy a tím si rozšířit okruh známých. Často se pak stává, že se hráč během plnění úkolu potká s někým, koho už v minulosti potkal - buď v jiném dobrodružství, nebo právě v cechu. Jak jde čas, počet nových známostí se navyšuje - ale také se obnovují stará přátelství či pokračují vzájemné neshody, vyprávějí se smutné zprávy o hrdinech, kteří padli v boji, nebo chvástavé historiky o tom, co kdo zažil a vykonal za hrdinské skutky. Z nejdéle hrajících postav se pak stávají legendy, které se svými činy dostávají do obecného povědomí i do příběhů utvářejících pozadí herního světa. Právě vzájemné vztahy mezi hráčskými postavami jsou totiž tím, co je podstatou Immortal Fighters.

Hry na portálu se může zúčastnit každý s alespoň minimální znalostí pravidel Dračího doupěte. Vypravěči dobrodružství naopak procházejí výcvikem a zkouškami svých dovedností, což zaručuje jejich kvalitu.

Sbírka Hry s příběhem: Ocel a krev obsahuje dvě povídky ze světa Immortal Fighters - Deník psaný ostřím nože od Vojtěcha "Wolfframa" Halamy a Peníze na voze od Jana Hamrlíka.