Petr Jánský ml.

Tajemství Dubu (Hry s příběhem: Zločin a trest)

Narozen 14. 3. 1974 v Českých Budějovicích.

Po odhalení těžké oční vady a integrovaném absolvování základní školy studoval na federálním gymnáziu pro zrakově postiženou mládež v Praze a následně i Pedagogické fakultě UK. Studium uzavřeno speciálně pedagogickým doktorátem na Jihočeské univerzitě, kde v současné době působí jako odborný asistent.

Od předškolního věku je příznivcem historie, bájesloví, mytologie, záhad i fantastiky. Od konce osmdesátých let je nepřetržitým ctitelem veškeré české fantazijní scény. Dětské experimenty s vlastní tvorbou postupně vyústily do cílené snahy o uplatnění RPG a podobných aktivit ve světě integrace znevýhodněných i sporadických autorských počinů.